مرد باش...

قله ی قـــاف که سهـــل است،
من قـــله ی کــاف و لام و مــیم و نــــون و واو
را هم بخـاطرت فـــــتح می کنم ...

اما تو
با تمـــام مــــردانه گی ات،
مـــرد باش !

اگر سـراغ نگاهت را گرفتنــــد
بگــو که واگــذار شده ...

 طبقه بندی : جملات ناب

/ 8 نظر / 22 بازدید
احســ ـــــــــ ــــــــــ ــــان

گاهــے فعل هـــا چنــان سریع ماضــے مــے شوند کــه باور نمــے کنـــے مــے گوینــد...مـے گفت مــے شود...شــد ...مــے رفت...رفت و رفت... و دیگر هیچ گــــــاه بـــاز نخواهـــد گشتــــ

احســ ـــــــــ ــــــــــ ــــان

ایـــלּ روُزـهـــــآ פـآلــ وُ ـهَوآے בِلَمـْ مِثــْلـِ قـآصِـבَڪیستــْـ ڪـِـﮧْ نـَﮧْ פـَتـّے بـﮧْ بــــآבْ ! نَــﮧْ פـَتـّے بـﮧْ نَـسیـــمْـ بـﮧْ یـڪْ فــوُتـــْـ هَـمـْـ בِلــْפֿــوُشـْـ اَستـــْ بُگـْבֿآریـבْ بـــِـرَوَد

احســ ـــــــــ ــــــــــ ــــان

کاش هیچگاه طعم تلخ تنهایی را حس نمیکردم هیچ کس نمیداند برمن چه میگذرد آنگاه که تنهای تنهایم باخاطراتم،افکارم،اشک هایم! همه لبخند میزنند، از نگاه سرد من میگویند نمیدانند که نگاه سرد من از غصه نیست از تنهاییست! تنهایی که فقط و فقط خود خودم میدانمش !

ஜelhamஜ

آخیییییی راستی برا پسرت عروس نمیخوای؟ [نیشخند] من هستما[نیشخند][مغرور]

احســ ـــــــــ ــــــــــ ــــان

چـــه سخت است... کوهی از غم باشی و سنگینی اش را تنها به دوش بکشی..... بی آنــکه... کسی بپرسد...: آهای.. رهگذر، کمک نمیخواهی؟...

احســ ـــــــــ ــــــــــ ــــان

من گاهی مثل کبوتر روی دیوار خیالتان خواهم خوابید بیدارم نکنید

محمد

در پی آن نگاه های بلند ، حسرتی ماند و آه های بلند!

ستاره

سُِکوت خَطَرنآک تر از حَرف هآیِ نیش دآر اَست... کَسی کهـ سُکوت می کُنَد... روزی حَرف هآیَش رآ سَرنِوِشت خوآهَد زَد...