ورقی بر برگهای روزگار...

این انقلاب با روح مردم متولد شد و با خون شهیدان جان گرفت.

واقعا خیانت به چنین ملتی روا نیست.

مرگ بر خائنین انقلاب

مرگ بر فاسدین نظام

طبقه بندی : آزاد

/ 2 نظر / 21 بازدید
احســ ـــــــــ ــــــــــ ــــان

شب گذشت و خورشید به آسمان خندید شب گذشت و این سیاهی مرد تیرگی رفت و نور باقی‌ ماند جز به عمق سیاه دفتر شعرم که ناپاک است خورشید دمید و شب گریزان شد افکار مشوّش به جای خط سیاهی که از قلم ماند به هیبت اشکی ز چشمِ ترم می‌ریزد خط سیاه قلم ز جان سفید دفتر پاک میگردد این لکهٔ بد نام اشک است که میماند قلم میشکنم، دفتر سفید باز می‌کنم، شعرم را از سر مینویسم..........

منصور موذنی

سلام اومد این مرد بزرگ اما... هر روز خیانت بیشتر میشه واقعا حق این ملت نبود چنین ظلمی خدا به همه کمک کنه