پست های ارسال شده در مهر سال 1391

عجب ....

زد و خورد ساده ای بود ،                  تو " جا زدی "                              من " جا خوردم"  طبقه بندی:دلنوشته      
/ 8 نظر / 14 بازدید

دلنوشته...

این روزها ساکت که بمانی،             میرود به حساب جواب نداشتنت                         عمرا اگر بفهمند داری جان میکنی                                                تا احترامشان ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 19 بازدید

زندگی....

پیراهنم را اتو میزنم ،                  کفشهایم را دستمال میکشم،                                                      زندگی اما،                                                                 مرتب نمی شود،،،،، طبقه بندی: دلنوشته 
/ 11 نظر / 30 بازدید