از اشعار استاد....

 

ضربت خوردن علی (ع) در مصلی نماز

 

صبحگاهـــــان در مصلّی نمـــــاز               عاشقی میکـــــــرد با معشوق راز
دست نامحرم برآمد از کمین                          بر سر حیدر جفا کرد آن لعین
چون قضا باب قدر را باز کرد                     مرغ در بند از قفس، پرواز کرد
ابن ملجم که نمود آن ظلم را                          زیر خاکش کرد، باب علم را
از شـــرار تیغ اشق الاشقیــــــا                 پــاره شد فـــــــرق وصیّ الاوصیا
آن لعین کور دل ، از در رجیم                       زینب و کلثوم را کردش یتیم
کرد امّت را سراسر سینه چاک                  چون عدالت با علی شد زیر خاک
در میــــان این زمین و آسمـــــان                ناله ســــــــر دادند آن کــرّوبیان
گـــــر علی با خون سر آغشته شد                 در حقیقت، جان احمد کشته شد
عاجز از آنم سرایم وصف تو                     مثل تو بعد از نبی گر هست، گو؟
من نمیگویم سخن را سـرســـری                     تو بجز خاتم، از آدم بهتری
تو زمین و آسمـــــان را لنگـــری               اهـــــل تقوا را امیــــد و سنگری
گر وجود تو نمی بود آن زمان                        کفّو بر زهرا نبود اندر جهان
مادر گیتی توان دارد مگر؟                           گوهری همچون علی زاید دگر؟
دشمنــــان دین ناب راستیــــن                   نـــــاکثین و مــــارقین و قاسطین
بر هوای  نفس گردیدند اسیر                        عاقبت بی راهه رفتند از مسیر 
هر که از راه علی گردد جدا                          در دم محشــــر نبخشاید خدا


غم مخور رفتی (مؤذن) زیر خاک
آنکه را مولا علی هستش، چه باک  

                                                                                                              

/ 2 نظر / 20 بازدید
MohsenSehat

یک عمر تماشای دری خون آلود/ یاد آوریه حادثه ای سرخ و کبود/ کم کم به علی بال پریدن میداد/ ای تیغ نیازی به حضور تو نبود شهادت امیرمومنان علی (ع) بر همه شیعیان تسلیت باد

محمد

تنهایی انتظار پیاده رو هر چه دارم طول دارند . دیگر عرضی ندارم !