در سوگ امیر....

 

به فرق نازنینش کی اثر می کرد شمشیر

 یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت . . .

/ 3 نظر / 40 بازدید
parandeyghafa30

سلام ، چه عجب یه سربه ما زدی ! تو این شب ها التماس دعا

مهدی

علی را ضربتی کاری نمی شد یقینا ابن ملجم یا علی گفت...

me

خیـــ ـــ ـلیـ زیبـــــ ــ ـــــا بـ ــــــ ــــــــود...[گل][لبخند]