......

طبقه بندی: جملات ناب

/ 3 نظر / 56 بازدید
درهمین حوالی

خانه اي دارم! درهمین حوالی بي پرده ، بي پنجره ، بي در ، بي ديوار مسرورمیشوم که به حوالی ان قدم بگذاری سپاس

احســ ـــــــــ ــــــــــ ــــان

این روزها دلم دوست دارد فریاد بزند!اما من جلوی دهانش را میگیرم ،وقتی میدانم کسی تمأیلی ب شنیدن صدایش ندارد! این روزهامن خدای سکوت شده ام ،خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود...

MohsenSehat

خیلی به درگاه خدا دعا میکنم قبل از اینکه به این مرحله برسم منو از دنیاش ببره[گریه]